Nesillerin Ayrılması – X, Y, Z ve Alfa Kuşağı

Kuşak; hemen hemen aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarında yaşamış ve dolayısıyla birbirine benzer sorumluluklarla yükümlü olmuş kişiler topluluğudur. Her bir

Devam